Tin tức thị trường

Giá vàng hôm nay 29/12: Lên đỉnh mới, hướng tới 1 năm tăng giá

Giá vàng hôm nay 29/12: Lên đỉnh mới, hướng tới 1 năm tăng giá

Giá vàng hôm nay 28/12: Vượt ngưỡng nhạy cảm, vàng lên đỉnh mới

Giá vàng hôm nay 28/12: Vượt ngưỡng nhạy cảm, vàng lên đỉnh mới

Giá vàng hôm nay 28/12: Vượt ngưỡng nhạy cảm, vàng lên đỉnh mới

Giá vàng hôm nay 28/12: Vượt ngưỡng nhạy cảm, vàng lên đỉnh mới

Giá vàng hôm nay 27/12: Vàng lên đỉnh mới thách thức USD

Giá vàng hôm nay 27/12: Vàng lên đỉnh mới thách thức USD

Giá vàng hôm nay 23/12: Vàng giữ đà tăng giá mạnh

Giá vàng hôm nay 23/12: Vàng giữ đà tăng giá mạnh

Giá vàng hôm nay 23/12 tiếp tục tăng cao bất chấp sự phụ

Giá vàng hôm nay 22/12: Nỗi lo chưa dứt, vàng tiếp tục leo dốc

Giá vàng hôm nay 22/12: Nỗi lo chưa dứt, vàng tiếp tục leo dốc

Giá vàng hôm nay 21/12: Vàng tăng áp đảo, dồn ép USD

Giá vàng hôm nay 21/12: Vàng tăng áp đảo, dồn ép USD

Giá vàng hôm nay 20/12: Nghe ngóng trong lo sợ

Giá vàng hôm nay 20/12: Nghe ngóng trong lo sợ

Giá vàng hôm nay 20/12 đang ở trạng thái lơ lửng gần mức

Giá vàng hôm nay 19/12: Rủi ro ập đến, vàng rập rình tăng tiếp

Giá vàng hôm nay 19/12: Rủi ro ập đến, vàng rập rình tăng tiếp

Giá vàng hôm nay 18/12: Hồi sức, tiếp tục tăng giá

Giá vàng hôm nay 18/12: Hồi sức, tiếp tục tăng giá