Tin tức thị trường

Giá vàng hôm nay 16/11: Tăng nhanh thoát đáy, chưa hết nguy cơ

Giá vàng hôm nay 16/11: Tăng nhanh thoát đáy, chưa hết nguy cơ

Giá vàng hôm nay 15/11: Áp lực 10 ngàn tỷ USD, dồn vàng xuống đáy

Giá vàng hôm nay 15/11: Áp lực 10 ngàn tỷ USD, dồn vàng xuống đáy

Giá vàng hôm nay 14/11: Ồ ạt bán tháo, vàng chìm đáy thấp

Giá vàng hôm nay 14/11: Ồ ạt bán tháo, vàng chìm đáy thấp

Giá vàng hôm nay 13/11: Giảm mạnh chưa thấy điểm dừng

Giá vàng hôm nay 13/11: Giảm mạnh chưa thấy điểm dừng

Giá vàng hôm nay 13/11 giảm mạnh do lệnh bán lớn hơn khiến cho thị trường trầm lắng.

Giá vàng hôm nay 11/11: Giá sụt giảm, ồ ạt bán ra

Giá vàng hôm nay 11/11: Giá sụt giảm, ồ ạt bán ra

Giá vàng hôm nay 10/11: USD suy yếu, vàng được đà tăng nhanh

Giá vàng hôm nay 10/11: USD suy yếu, vàng được đà tăng nhanh

Giá vàng hôm nay 8/11: Biến động tỷ đô, thị trường chao đảo

Giá vàng hôm nay 8/11: Biến động tỷ đô, thị trường chao đảo

Giá vàng hôm nay 7/11: Thời điểm nhạy cảm, nhấp nhổm tăng vọt

Giá vàng hôm nay 7/11: Thời điểm nhạy cảm, nhấp nhổm tăng vọt

Giá vàng hôm nay 6/11: Bất an ôm vàng, chờ thời bán ra

Giá vàng hôm nay 6/11: Bất an ôm vàng, chờ thời bán ra

Giá vàng hôm nay 4/11: Lặng sóng trước cuộc đổi ngôi

Giá vàng hôm nay 4/11: Lặng sóng trước cuộc đổi ngôi