Tin tức thị trường

Giá vàng hôm nay 30/9: Chìm ở miền giá thấp

Giá vàng hôm nay 30/9: Chìm ở miền giá thấp

Giá vàng hôm nay 29/9: Xuống mức thấp nhất gần 2 tháng

Giá vàng hôm nay 29/9: Xuống mức thấp nhất gần 2 tháng

Giá vàng hôm nay 28/9: USD lên đỉnh, vàng lao dốc

Giá vàng hôm nay 28/9: USD lên đỉnh, vàng lao dốc

Giá vàng hôm nay 27/9: Vừa ngoi lên đã bị dìm xuống

Giá vàng hôm nay 27/9: Vừa ngoi lên đã bị dìm xuống

Giá vàng hôm nay 26/9: Chưa thể bứt phá

Giá vàng hôm nay 26/9: Chưa thể bứt phá

Giá vàng hôm nay 25/9: Chờ thời bứt phá tăng giá

Giá vàng hôm nay 25/9: Chờ thời bứt phá tăng giá

Giá vàng hôm nay 23/9: Đảo chiều tăng giật ngược

Giá vàng hôm nay 23/9: Đảo chiều tăng giật ngược

Giá vàng hôm nay 22/9: Vàng bất ngờ tụt xuống đáy tháng 9

Giá vàng hôm nay 22/9: Vàng bất ngờ tụt xuống đáy tháng 9

Giá vàng hôm nay 21/9: Biến động mạnh, tạm dừng mua bán

Giá vàng hôm nay 21/9: Biến động mạnh, tạm dừng mua bán

Giá vàng hôm nay 20/9: Thời điểm nhạy cảm, vàng chờ tín hiệu mới

Giá vàng hôm nay 20/9: Thời điểm nhạy cảm, vàng chờ tín hiệu mới