Tin tức thị trường

Giá vàng hôm nay 7/11: Thời điểm nhạy cảm, nhấp nhổm tăng vọt

Giá vàng hôm nay 7/11: Thời điểm nhạy cảm, nhấp nhổm tăng vọt

Giá vàng hôm nay 6/11: Bất an ôm vàng, chờ thời bán ra

Giá vàng hôm nay 6/11: Bất an ôm vàng, chờ thời bán ra

Giá vàng hôm nay 4/11: Lặng sóng trước cuộc đổi ngôi

Giá vàng hôm nay 4/11: Lặng sóng trước cuộc đổi ngôi

Giá vàng hôm nay 3/11: Nước cờ mạo hiểm, vàng đảo chiều liên tục

Giá vàng hôm nay 3/11: Nước cờ mạo hiểm, vàng đảo chiều liên tục

Giá vàng hôm nay 2/11: Bước ngoặt mới, biến động khó lường

Giá vàng hôm nay 2/11: Bước ngoặt mới, biến động khó lường

Giá vàng hôm nay 1/11: Đảo chiều bất thành, vàng giảm tiếp

Giá vàng hôm nay 1/11: Đảo chiều bất thành, vàng giảm tiếp

Giá vàng hôm nay 31/10: Sức ép bất ngờ, vàng giảm sâu

Giá vàng hôm nay 31/10: Sức ép bất ngờ, vàng giảm sâu

Giá vàng hôm nay 30/10: Đảo chiều tăng giá

Giá vàng hôm nay 30/10: Đảo chiều tăng giá

Giá vàng hôm nay 28/10: Mức thấp nhất ba tuần

Giá vàng hôm nay 28/10: Mức thấp nhất ba tuần

Giá vàng hôm nay 27/10: Bất ngờ đảo chiều chóng mặt

Giá vàng hôm nay 27/10: Bất ngờ đảo chiều chóng mặt