Tin tức thị trường

Giá vàng hôm nay 5/1: Tranh thủ chốt lời, vàng mất đỉnh cao

Giá vàng hôm nay 5/1: Tranh thủ chốt lời, vàng mất đỉnh cao

Giá vàng hôm nay 4/1: Lên đỉnh rồi rập rình tăng tiếp

Giá vàng hôm nay 4/1: Lên đỉnh rồi rập rình tăng tiếp

Giá vàng hôm nay 3/1: USD tụt giảm, vàng lên mức cao nhất 3 tháng

Giá vàng hôm nay 3/1: USD tụt giảm, vàng lên mức cao nhất 3 tháng

Giá vàng hôm nay 2/1: Đầu năm vững trên đỉnh, giá tiếp tục tăng

Giá vàng hôm nay 2/1: Đầu năm vững trên đỉnh, giá tiếp tục tăng

Giá vàng hôm nay 30/12: Chốt 2017, vàng lên đỉnh

Giá vàng hôm nay 30/12: Chốt 2017, vàng lên đỉnh

Giá vàng hôm nay 29/12: Lên đỉnh mới, hướng tới 1 năm tăng giá

Giá vàng hôm nay 29/12: Lên đỉnh mới, hướng tới 1 năm tăng giá

Giá vàng hôm nay 28/12: Vượt ngưỡng nhạy cảm, vàng lên đỉnh mới

Giá vàng hôm nay 28/12: Vượt ngưỡng nhạy cảm, vàng lên đỉnh mới

Giá vàng hôm nay 28/12: Vượt ngưỡng nhạy cảm, vàng lên đỉnh mới

Giá vàng hôm nay 28/12: Vượt ngưỡng nhạy cảm, vàng lên đỉnh mới

Giá vàng hôm nay 27/12: Vàng lên đỉnh mới thách thức USD

Giá vàng hôm nay 27/12: Vàng lên đỉnh mới thách thức USD

Giá vàng hôm nay 23/12: Vàng giữ đà tăng giá mạnh

Giá vàng hôm nay 23/12: Vàng giữ đà tăng giá mạnh

Giá vàng hôm nay 23/12 tiếp tục tăng cao bất chấp sự phụ