Tin tức thị trường

Giá vàng hôm nay 17/1: USD bất động dưới đáy, vàng được đà đi lên

Giá vàng hôm nay 17/1: USD bất động dưới đáy, vàng được đà đi lên

Giá vàng hôm nay 16/1: USD xuống đáy 3 năm đẩy vàng lên đỉnh

Giá vàng hôm nay 16/1: USD xuống đáy 3 năm đẩy vàng lên đỉnh

Giá vàng hôm nay 15/1: Vượt đỉnh, đẩy giá lên cao

Giá vàng hôm nay 15/1: Vượt đỉnh, đẩy giá lên cao

Giá vàng hôm nay 15/1 tiếp tục tăng cao, các nhà đầu tư

Giá vàng hôm nay 13/1: Vọt lên mức cao nhất 4 tháng

Giá vàng hôm nay 13/1: Vọt lên mức cao nhất 4 tháng

Giá vàng hôm nay 12/1: Vàng treo cao do USD yếu

Giá vàng hôm nay 12/1: Vàng treo cao do USD yếu

Giá vàng hôm nay 11/1: USD lao dốc, vàng vọt lên đỉnh 4 tháng

Giá vàng hôm nay 11/1: USD lao dốc, vàng vọt lên đỉnh 4 tháng

Giá vàng hôm nay 10/1: USD tăng vọt, vàng chịu áp lực lớn

Giá vàng hôm nay 10/1: USD tăng vọt, vàng chịu áp lực lớn

Giá vàng hôm nay 9/1: USD tăng, vàng chinh phục đỉnh mới

Giá vàng hôm nay 8/1: Dấu hiệu suy giảm

Giá vàng hôm nay 6/1: Tụt dốc, quay đầu giảm giá

Giá vàng hôm nay 6/1: Tụt dốc, quay đầu giảm giá